Short forms


Short forms zijn vaste, korte vragenlijsten, bestaande uit een selectie van de meest informatieve items uit een itembank, die op papier of via een computer kunnen worden afgenomen.

 

Gebruik van de short forms

 

Wilt u Nederlands-Vlaamse short forms gebruiken? Nederlands-Vlaamse short forms zijn verkrijgbaar via de Dutch-Flemish PROMIS group. Wij adviseren echter om eerst op de Amerikaanse website van PROMIS te kijken welke short forms er allemaal bestaan (hier kunnen alle Engelstalige short forms gratis gedownload worden) om hier vervolgens een keuze uit te maken welke u zou willen gebruiken. Klik hier voor een overzicht van de in het Nederlands-Vlaams beschikbare short forms. Staat de short form die u zou willen gebruiken er niet bij, maar is het een variant op één van de short forms die er wel bij staat, dan is het misschien wel mogelijk om deze short form te laten maken door de Dutch-Flemish PROMIS group. Gaat het om een domein dat er nog helemaal niet bij staat (bv cognitief functioneren), dan moet de betreffende short form misschien nog vertaald worden.

 

Verschillende soorten short forms

 

PROMIS heeft voor de meeste item banken meerdere short forms ontwikkeld, variërend van 4 tot 20 items. De meest korte short forms (4-6 items) zijn bedoeld als globale meting, bijvoorbeeld als secundaire uitkomstmaat. Voor een meer precieze meting worden langere short forms (8-10 items) aanbevolen. Zie voor meer informatie de PROMIS scoring manuals.

 

Profile instrumenten

 

PROMIS Profile instrumenten zijn een collectie van short forms voor 7 PROMIS domeinen. De PROMIS Profiles zijn 29, 43 of 57-item vragenlijsten die bestaan uit de 4-, 6-, or 8-item short forms voor depressie, angst, vermoeidheid, slaap stoornissen, lichamelijk functioneren, belemmeringen door pijn, en tevredenheid met sociale rollen en activiteiten. Daarnaast bevatten de profile instrumenten 1 vraag over pijn intensiteit uit de item bank Algehele gezondheid. De profile instrumenten leveren een score per domein (dus 8 scores in totaal).

De Nederlands-Vlaamse PROMIS Profile-29 is beschikbaar voor gebruik in Nederland en Vlaanderen.

 

Extra informatie over Profile-29

 

De items uit de schaal “tevredenheid met sociale rollen en activiteiten” die in de profile-29 zitten zijn versie 1.0. De items die in de Nederlands/Vaamse item bank zitten zijn versie 2.0. De items en antwoordcategorieën zijn hetzelfde. Echter, versie 1.0 heeft een recall periode van de afgelopen 7 dagen, versie 2.0 heeft dit niet. Dus in de Profile-29 hebben deze items een recall periode van de afgelopen 7 dagen, maar in de short forms en CATs niet. In de Profile-29 heet het item SRPSAT07 omdat dit versie 1.0 is. In de item bank heet het item SRPSAT07r1 omdat dit versie 2.0 is.

 

Verschil tussen de profile instrumenten en item bank Algehele gezondheid

 

De PROMIS item bank Algehele gezondheid en de PROMIS Profile instrumenten hebben verschillende doelen. De PROMIS item bank Algehele gezondheid (Global Health) is een 10-item instrument die 2 scores oplevert: Fysieke en Mentale gezondheid. Dit zijn samengestelde uitkomsten van verschillende domeinen (te vergelijken met de SF-12). Bijvoorbeeld, de schaal Fysieke gezondheid bevat items over lichamelijk functioneren, pijn intensiteit en vermoeidheid. PROMIS Profile instrumenten zijn een collectie van short forms die een score leveren per domein (zie boven).

 

 

Scoring van short forms en Profile instrumenten

 

PROMIS adviseert response pattern scoring voor het berekenen van T-scores. Klik hier voor een handleiding voor het scoren van Nederlands-Vlaamse PROMIS instrumenten.

 

Er zijn 2 manieren om T-scores te berekenen van PROMIS instrumenten:

1.    Bereken ruwe somscores en reken deze om naar een T-score (zie onder). Dit kan alleen voor de standaard short forms. Gebruik hiervoor de omrekentabellen uit de Scoring Manual van de betreffende item bank.

 

2.    Response pattern scoring. Dit is de meest accurate methode om standaard short forms, custom short forms, of hele item banken te scoren. Dit is een methode waarbij voor elk item voor elke patiënt de score berekend wordt op basis van item-level calibraties. Dit kan via Scoring Service, zie de website van HealthMeasures. Klik hier voor een Nederlandse handleiding voor Scoring Service.

 

 

De meeste PROMIS items hebben 5 antwoordcategorieën, die gescoord worden van 1-5. LET OP: in sommige gevallen moeten items eerst omgecodeerd worden voordat somscores kunnen worden berekend. Zie hiervoor de scoring manuals.

 

De items kunnen worden opgeteld tot een ruwe somscore. Bijvoorbeeld, bij de PROMIS 10-item short form lichamelijk functioneren worden de 10 items opgeteld tot een ruwe somscore die kan lopen van 10 tot 50

 

Als er missende waarden zijn, kan nog steeds een ruwe somscore worden berekend als ten minste 4 of 50% van de items zijn ingevuld (de grootste van deze opties, dus alle 4 items bij een 4-item short form en ten minste 5 items bij een 10-item short form).

NB Hierbij wordt ervan uitgegaan dat missing at random zijn. Dit is misschien niet altijd het geval. Wees daarom voorzichtig bij het intrepreteren van somscores van instrumenten met missende waarden.

 

De ruwe score kunnen vervolgens worden getransformeerd tot een T-score. Een T-score is een gestandaardiseerde score met een (populatie) gemiddelde van 50 punten en een standaard deviatie van 10 punten. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de conversietabellen, die als Appendix zijn toegevoegd aan de scoring manuals.

Bijvoorbeeld bij de PROMIS 10-item short form lichamelijk functioneren wordt een ruwe somscore van 10 getransformeerd tot een T-score van 14,1.

Bij elke T-score wordt ook een standard error gegeven, waarmee een 95% betrouwbaarheidsinterval rondom een individuele score kan worden berekend. Bij een T-score van 14,1 hoort een standard error van 3.3 punten. Dit betekent dat de score van 14,1 een 95% betrouwbaarheidsinterval heeft van 7,7 tot 20,5 punten.

LET OP: de scoring manuals gaan uit van het gemiddelde van de Amerikaanse bevolking. Er zijn nog geen Nederlandse normgegevens beschikbaar.

 

 

Ontwikkeling van de short forms

 

De originele short forms (7a) zijn gemaakt door de domein teams met een focus op representativiteit van de range van het domein (de trait) en de inhoud van de item bank. De domein experts beoordeelden onafhankelijk de relevantie van elk item in de short forms. De originele short forms zijn 6-10 items lang. Zowel psychometrische eigenschappen als klinische input werden gebruikt voor de selectie van de items. 

 

Later zijn de  4a, 6a, and 8a short forms ontwikkeld voor alle domeinen tegelijk. De items in de 4a, 6a, and 8a short forms zijn geselecteerd op basis van rankings, waarbij twee psychometrische criteria werden gebruikt: (1) maximale interval informatie en 2) CAT simulaties. De item rankings waren gelijk voor beide criteria. For het maximale interval criterium werd van elk item de informatie functie geïntegreerd (zonder weging) voor het interval van het gemiddelde tot 2 SDs slechter dan het gemiddelde. Voor de CAT simulaties werden de responses op alle items in elke item bank gegenereerd op basis van een random sample van 1000 gesimuleerde proefpersonen apart getrokken uit elke bank (gecentreerd op 0.5 SD slechter dan het gemiddelde van de algemene bevolking). Items werden gerangschikt op basis van hun gemiddelde toepassingsranking over de gesimuleerde proefpersonen. Content experts beoordeelden de items en rankings en maakten selecties van 4, 6, en 8 items. Voor elk domein, 4 items, 6 items en 8 items werden geselecteerd met overlap (bijvoorbeeld de 8-item short form is de 6-item short form plus twee extra items). 

 

  

Meeteigenschappen van short forms

 

De PROMIS short forms zijn betrouwbaarder en responsiever dan vele bestaande vragenlijsten, zie bijvoorbeeld onderstaande artikelen.

 

Fries, J. F., Cella, D., Rose, M., Krishnan, E., & Bruce, B. (2009). Progress in assessing physical function in arthritis: PROMIS short forms and computerized adaptive testing. J Rheumatol, 36, 2061-2066.

Choi, S. W., Reise, S. P., Pilkonis, P. A., Hays, R. D., & Cella, D. (2010). Efficiency of static and computer adaptive short forms compared to full-length measures of depressive symptoms. Qual Life Res, 19, 125-136.

Lai, J. S., Cella, D., Choi, S., Junghaenel, D. U., Christodoulou, C., Gershon, R. et al . (2011). How item banks and their application can influence measurement practice in rehabilitation medicine: a PROMIS fatigue item bank example. Arch Phys Med Rehabil, 92, S20-S27.

Fries, J. F., Krishnan, E., Rose, M., Lingala, B., & Bruce, B.  (2011). Improved responsiveness and reduced sample size requirements of PROMIS physical function scales with item response theory. Arthritis Res Ther, 13, R147.

 

Short forms zijn echter minder betrouwbaar zijn dan Computer Adapatieve Tests (CATs), terwijl CATs even lang, of zelfs korter zijn. Het gebruik van short forms wordt dan ook alleen geadviseerd voor situaties waarin CAT niet mogelijk is. 

 

Short forms zijn het meest betrouwbaar in het midden van de schaal waarop gemeten wordt, rond het gemiddelde van de algemene bevolking. Aan het uiteinde van de schaal (bv in patiëntengroepen met extreme vermoeidheid of in groepen met juist heel weinig vermoeidheid) zijn de short forms minder betrouwbaar. Short forms kunnen betrouwbaarder gemaakt worden door meer items toe te voegen, maar de winst in betrouwbaarheid wordt snel kleiner naarmate het aantal items toeneemt. Niet alle items zijn even informatief en de toegevoegde waarde hangt af van de andere geselecteerde items. Daarom zal een CAT vrijwel altijd preciezer zijn dan een short form.

 

 

Vragen?

Kijk eerst op de Amerikaanse PROMIS website en de website van Assessment Center, daar vindt u nog veel meer informatie over PROMIS. Heeft u specifieke vragen over de Nederlandse versies of wilt u Nederlande of Vlaamse short forms of CATs gaan gebruiken, neem dan contact met ons op.