Voorwaarden


NEDERLANDS-VLAAMSE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VAN DE PROMIS ITEMS EN MEETINSTRUMENTEN

27 JANUARI 2014

 

Door de Nederlands-Vlaamse PROMIS items of meetinstrumenten te gebruiken, aanvaardt u de algemene Amerikaanse "PROMIS Terms and Conditions”. Tevens aanvaardt u de specifieke Nederlands-Vlaamse voorwaarden, die beschreven zijn in dit document. De Dutch-Flemish PROMIS groep heeft het recht de Nederlands-Vlaamse voorwaarden op elk gewenst moment aan te passen. Veranderingen in de voorwaarden gelden voor nieuwe gebruikers, nadat de veranderingen zijn gepubliceerd.

 

In elke publicatie of presentatie van resultaten verkregen met PROMIS items of meetinstrumenten dient vermeld te worden welke PROMIS instrumenten gebruikt zijn (inclusief versie nummer) en dient verwezen te worden naar de Amerikaanse PROMIS website (www.nihpromis.org) voor meer informatie. Bij gebruik van de Nederlands-Vlaamse PROMIS items of meetinstrumenten dient tevens verwezen te worden naar onderstaand artikel, betreffende de Nederlands-Vlaamse vertaling van de PROMIS meetinstrumenten:

 

Terwee CB, Roorda LD, de Vet HCW, Dekker J, Westhovens R, van Leeuwen J, Cella D, Correia H, Arnold B, Perez B, Boers M. Dutch-Flemish translation of 17 item banks from the Patient Reported Outcomes Measurement Information System (PROMIS). Quality of Life Research 2014;23:1733-1741.

 

Haverman L, Grootenhuis MA, Raat H, van Rossum MAJ, van Dulmen-den Broeder E, Hoppenbrouwers K, Correia H, Cella D, Roorda LD, Terwee CB. Dutch-Flemish translation of nine pediatric item banks from the Patient Reported Outcomes Measurement Information System (PROMIS). Qual Life Res 2016;25:761-765.

 

Het is NIET toegestaan de formulering of lay-out van PROMIS items aan te passen. Het is ook NIET toegestaan PROMIS items of meetinstrumenten aan anderen te verspreiden of in een andere taal te vertalen. Hiervoor moet toestemming worden verkregen van de PROMIS Health Organization of de eigenaar van de items waarvan PROMIS copyright heeft gekregen. Meer informatie over copyright vindt u in de algemene Amerikaanse "PROMIS Terms and Conditions".

 

Gebruikers van PROMIS items en meetinstrumenten worden aangemoedigd een bijdrage te leveren aan de verdere validering en uitbreiding van de PROMIS item banken en meetinstrumenten. Dit kan bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van anonieme data voor validatie analyses, het afnemen van enkele extra (nieuwe) items, het vertalen van nieuwe items, het verzamelen van nieuwe data, en/of samenwerking bij het schrijven van publicaties. Geïnteresseerden kunnen hiervoor contact opnemen met de Dutch-Flemish PROMIS groep. Als gebruikers zelf willen publiceren over de psychometrische eigenschappen van de PROMIS short forms, worden zij verzocht dit in samenwerking te doen met de Dutch-Flemish PROMIS groep, waarbij ten minste één lid van de Dutch-Flemish PROMIS groep als co-auteur bij het artikel wordt opgenomen.

 

Contactpersoon Dutch-Flemish PROMIS

Dr. Caroline B Terwee

VU medisch centrum

Kenniscentrum Meetinstrumenten VUmc

Afdeling Epidemiologie en Biostatistiek

E-mail: cb.terwee@vumc.nl