Computer Adaptief Testen


PROMIS instrumenten kunnen worden afgenomen middels Computer Adaptief Testen (CAT). De computer selecteert hierbij vragen uit een itembank. De vragen worden steeds door de computer geselecteerd op basis van het antwoord op de vorige vraag (adaptief). Na 3 tot 7 vragen heb je een nauwkeurige schatting en stopt de computer met vragen stellen. CAT is dus veel efficiënter dan de meeste veelgebruikte vragenlijsten. Hierdoor zijn minder patiënten nodig in wetenschappelijk onderzoek. Tevens is het met CAT mogelijk om met weinig vragen betrouwbare metingen te verkrijgen van individuele patiënten in de klinische praktijk. Van de meeste veelgebruikte vragenlijsten is de meetfout te groot om nauwkeurige metingen te verkrijgen bij individuele patiënten.

 

Het gebruik van CAT wordt aangeraden voor situaties waar nauwkeurige metingen gewenst zijn, bijvoorbeeld in wetenschappelijke studies waar PROMIS instrumenten als primaire uitkomstmaat gebruikt worden en bij het monitoren van de gezondheidstoestand van individuele patiënten in de zorg.

 

Bij het gebruik van CAT vullen verschillende respondenten verschillende vragen in. Toch krijgt elke respondent een score die te vergelijken is met scores van andere respondenten omdat alle vragen op dezelfde schaal gecalibreerd zijn.

 

CAT is mogelijk door gebruik te maken van Item Response Theorie (IRT) methoden. Het bijzondere van IRT is dat kenmerken van de vragen en kenmerken van de persoon ten aanzien van een bepaald aspect van de gezondheidstoestand (bijvoorbeeld lichamelijk functioneren) tegelijkertijd geschat kunnen worden. Dit is nodig om een CAT te kunnen maken. Deze methode komt uit de onderwijskunde. Vraag bijvoorbeeld aan een kind of hij een eenvoudige optelsom en een som met een breuk kan maken. De antwoorden zeggen zowel iets over de moeilijkheid van de sommen als over de rekenvaardigheid van het kind. Om een CAT te kunnen maken is het noodzakelijk dat alle vragen gerangschikt kunnen worden op hun “moeilijkheid”. De “moeilijkheid” van een vraag wordt in de IRT de item locatie genoemd. Een tweede kenmerk dat van alle vragen bekend moet zijn is het discriminerend vermogen van de vraag.  Dit geeft aan hoe goed de vraag onderscheid kan maken tussen personen met een verschillende mate van het gemeten aspect van de gezondheidstoestand. Dit bepaalt de nauwkeurigheid van de meting. De gewenste nauwkeurigheid kan van te voren worden bepaald door de stopregel in de software aan te passen.

 

Bij het Amerikaanse assessment center van PROMIS kunt u een demonstratie CAT zelf invullen (in het Engels).

 

Lees meer over de voordelen van het gebruik van IRT voor de evaluatie van Patient-Reported Outcome Measures in het artikel van Jennifer Petrillo et al:

Using Classical Test Theory, Item Response Theory, and Rasch measurement theory to evaluate patient-reported outcome measures: A comparison of worked examples

 

PROMIS CATs zijn beschikbaar zijn voor gebruik in Nederland en Vlaanderen. Neem hiervoor contact met ons op.

 

Referentie

 

Edelen MO, Reeve BB. Applying item response theory (IRT) modeling to

questionnaire development, evaluation, and refinement. Qual Life Res. 2007;16 Suppl 1:5-18.