Validatie


Voordat PROMIS instrumenten gebruikt kunnen worden in onderzoek, in de klinische praktijk of voor benchmarking doeleinden, is validatie onderzoek in Nederland en Vlaanderen nodig in diverse patiëntengroepen en in de algemene Nederlands-Vlaamse bevolking.

 

Validatie in diverse patiëntengroepen is nodig om te onderzoeken of de statistische eigenschappen van de items en itembanken wel vergelijkbaar zijn in verschillende patiëntengroepen. Als dat niet (helemaal) het geval is, moet de CAT software hiervoor worden aangepast. Dit heeft geen gevolgen voor het gebruik van de itembanken, maar zorgt voor een betere betrouwbaarheid in de diverse patiëntengroepen.

 

Op dit moment worden diverse validatie studies uitgevoerd of opgezet, waarbij de Dutch-Flemish PROMIS groep samenwerkt met verschillende onderzoeksinstituten.

Afgeronde en lopende validatie studies:

 

 • Validatie van de item banken Lichamelijk functioneren, Reacties op pijn, Belemmeringen door pijn, en Algehele gezondheid bij chronische pijn patiënten (gefinancierd door WCF). Onderzoeker: M. Crins, Reade, Centrum voor Revalidatie en Reumatologie, Amsterdam.
 • Validatie van de item bank Lichamelijk functioneren bij RA patiënten. Onderzoeker: M. Oudevoshaar, Universiteit Twente.
 • Validatie van de item bank Lichamelijk functioneren bij volwassenen en kinderen die onder behandeling zijn bij een fysiotherapeut (gefinancierd door KNGF). Onderzoeker: M. Crins, Reade, Centrum voor Revalidatie en Reumatologie, in samenwerking met VU medisch centrum, afdeling Epidemiologie en Biostatistiek, Amsterdam, en IQ Healthcare, Nijmegen.
 • Validatie van de item bank Lichamelijk functioneren bij patiënten met heup/knie artose (CHECK cohort). Onderzoeker: M. Crins, Reade, Centrum voor Revalidatie en Reumatologie, Amsterdam.
 • Validatie van de item banken Reacties op pijn, Belemmeringen door pijn, Vermoeidheid en Algehele gezondheid bij RA patiënten. Onderzoeker: M. Crins, Reade, Centrum voor Revalidatie en Reumatologie, Amsterdam, in samenwerking met Katholieke Universiteit Leuven, afdeling Reumatologie.
 • Validatie van de item banken Angst en Depressie bij ambulante patiënten met common mental disorders in de GGZ. Onderzoeker: G. Flens, Stichting Benchmark GGZ, Amsterdam.
 • Validatie van de item banken Vermogen aandeel te hebben in sociale rollen en activiteiten en Tevredenheid met sociale rollen en activiteiten bij patiënten onder behandeling in een revalidatiekliniek. Onderzoeker: A. Köke, Kenniscentrum Adelante, Hoensbroek.
 • Validatie van de item banken Reacties op pijn en Belemmeringen door pijn bij chronische pijn patiënten onder behandeling in de OrthoManuele Geneeskunde. Onderzoeker: W. Schüller, VU medisch centrum, afdeling Epidemiologie en Biostatistiek.
 • Validatie van de item banken Slaapstoornissen en Problemen door slaapstoornissen bij adolescenten. Onderzoeker: Raphaële van Litsenburg, VU medisch centrum, afdeling Kindergeneeskunde.
 • Validatie van de item banken Tevredenheid met sociale rollen en activiteiten, Emotionele steun en Gezelschap. Onderzoeker: J. van Bebber, UMC Groningen.
 • Validatie van de short forms Vermoeidheid bij volwassenen en kinderen met SMA. Onderzoeker: B Bartels, UMC Utrecht.
 • Validatie van 8 item banken bij kinderen met JIA. Onderzoeker: L Haverman, AMC, Universiteit van Amsterdam, afdeling Kindergeneeskunde.
 • Validatie van de Asthma item bank bij kinderen met asthma. Onderzoeker: J. Driessen, Center of Excellence Amersfoort.
 • Validatie van de item bank Lichamelijk functioneren - Bovenste extremiteit bij kinderen in de orthopedie. Onderzoeker: K Roth. 
 • Validatie van de item banken angst en depressie bij kinderen uit de algemene bevolking. Onderzoeker: L. Klaufus, GGD Amsterdam.
 • Validatie van PROMIS item banken in de algemene bevolking. Onderzoeker: CB. Terwee, Afdeling Epidemiologie en Biostatistiek, VUmc.

 

Validatie in de algemene Nederlands-Vlaamse bevolking is nodig om de volgende redenen:

 • Scores op PROMIS instrumenten zijn altijd gebaseerd zijn op het gemiddelde van de algemene bevolking. Het is niet wenselijk om scores van Nederlands-Vlaamse mensen te baseren op het gemiddelde van de Amerikaanse bevolking. Daarom zijn Nederlands-Vlaamse normscores nodig.
 • PROMIS instrumenten kunnen als papieren vragenlijst afgenomen worden, maar ook door middel van Computer Adaptief Testen (CAT), een zeer efficiënte methode waarbij op grond van computergestuurde selecties van 3 tot 7 vragen een even betrouwbare schatting kan worden verkregen als met huidige veel langere PROMs. Echter, door de vertaling en door culturele verschillen kunnen de item parameters waar de CAT software op gebaseerd is, verschillen tussen de Nederlands-Vlaamse en Amerika PROMIS items. Het is waarschijnlijk dat er een Nederlands-Vlaamse versie van de CAT software moet worden gemaakt, op basis van Nederlands-Vlaamse item parameters. Om deze item parameters te kunnen schatten, is data uit een grote steekproef van de Nederlands-Vlaamse bevolking nodig.

 

Bijdragen aan validatieonderzoek?

 

Wij zijn altijd op zoek naar meer onderzoeksgroepen die willen meewerken aan de validatie van PROMIS (met name vergelijking met bestaande PROMs) en interesse hebben om hierover gezamelijk artikelen te publiceren. Bent u geïnteresseerd, neem dan contact met ons op.