Validatie


Voordat PROMIS instrumenten gebruikt kunnen worden in onderzoek, in de klinische praktijk of voor benchmarking doeleinden, is validatie onderzoek in Nederland en Vlaanderen nodig in diverse patiëntengroepen en in de algemene Nederlands-Vlaamse bevolking.

 

Validatie in diverse patiëntengroepen is nodig om te onderzoeken of de statistische eigenschappen van de items en itembanken wel vergelijkbaar zijn in verschillende patiëntengroepen. Als dat niet (helemaal) het geval is, moet de CAT software hiervoor worden aangepast. Dit heeft geen gevolgen voor het gebruik van de itembanken, maar zorgt voor een betere betrouwbaarheid in de diverse patiëntengroepen.

 

 

Validatie van generieke meetinstrumenten

PROMIS meetinstrumenten zijn generieke meetinstrumenten, die universeel toepasbaar zijn bij mensen met en zonder (chronische) aandoeningen. Het is niet nodig om generieke meetinstrumenten in alle populaties steeds eerst te valideren voordat de instrumenten kunnen worden gebruikt. PROMIS meetinstrumenten worden net als andere generieke instrumenten (zoals bv de SF-36 en EQ-5D)  in meerdere populaties gevalideerd voordat ze beschikbaar worden gesteld (meestal 1 of 2 klinische populaties en een sample uit de algemene bevolking). Als de psychometrische eigenschappen goed zijn in verschillende populaties, nemen we aan dat het meetinstrument universeel toepasbaar is. Verder validatie in specifieke populaties kan worden gedaan (en wordt aangeraden) op basis van verzamelde PROMIS scores wanneer het instrument eenmaal in gebruik is. 

 

 

Afgeronde validaties studies

Zie publicatieoverzicht.

 

Lopende validatie studies:

Op dit moment worden diverse validatie studies uitgevoerd of opgezet, waarbij de Dutch-Flemish PROMIS groep samenwerkt met verschillende onderzoeksinstituten. Enkele voorbeelden:

 

  • Validatie van PROMIS in de orthopedie. Onderzoeker: Christel Braaksma, St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein.
  • Interpretatie van PROMIS en andere PROMs voor patiënten met bovenste extremiteit klachten. Onderzoeker: Suus van Bruggen, Amsterdam UMC.
  • Validatie van PROMIS Physical Function en Pain Interference CAT in de dagelijkse fysiotherapie praktijk. Onderzoeker: Erik-Jan Haan, Hogeschool Utrecht.
  • Validatie van PROMIS Physical Function item bank voor patiënten met enkel/voetklachten. Onderzoeker: Inger Sierevelt, Specialized Centre of Orthopedic Research and Education Amsterdam.
  • Validatie van PROMIS Upper Extremity item bank in patiënten met een beroerte. Onderzoeker: Valentijn Zonjee, OLVG Amsterdam.
  • Validatie van PROMIS CATs bij diabetes patiënten. Onderzoeker: L. Groeneveld, Amsterdam UMC.
  • Vergelijking tussen PROMIS item banken en legacy instrumenten bij patiënten met knie artrose. Onderzoeker: O. Dhollander, 

 

 

Validatie in de algemene Nederlands-Vlaamse bevolking is nodig om de volgende redenen:

  • Scores op PROMIS instrumenten zijn altijd gebaseerd zijn op het gemiddelde van de algemene bevolking. Het is niet wenselijk om scores van Nederlands-Vlaamse mensen te baseren op het gemiddelde van de Amerikaanse bevolking. Daarom zijn Nederlands-Vlaamse normscores nodig.
  • PROMIS instrumenten kunnen als papieren vragenlijst afgenomen worden, maar ook door middel van Computer Adaptief Testen (CAT), een zeer efficiënte methode waarbij op grond van computergestuurde selecties van 3 tot 7 vragen een even betrouwbare schatting kan worden verkregen als met huidige veel langere PROMs. Echter, door de vertaling en door culturele verschillen kunnen de item parameters waar de CAT software op gebaseerd is, verschillen tussen de Nederlands-Vlaamse en Amerika PROMIS items. Het is waarschijnlijk dat er een Nederlands-Vlaamse versie van de CAT software moet worden gemaakt, op basis van Nederlands-Vlaamse item parameters. Om deze item parameters te kunnen schatten, is data uit een grote steekproef van de Nederlands-Vlaamse bevolking nodig.

 

Bijdragen aan validatieonderzoek?

 

Wij zijn altijd op zoek naar meer onderzoeksgroepen die willen meewerken aan de validatie van PROMIS (met name vergelijking met bestaande PROMs) en interesse hebben om hierover gezamelijk artikelen te publiceren. Bent u geïnteresseerd, neem dan contact met ons op.