Normgegevens


In 2016 heeft de afdeling Epidemiologie en Biostatistiek van het VUmc data verzameld om normgegevens te kunnen bepalen voor de volgende PROMIS item banken:

 • Algehele gezondheid
 • Reacties op pijn
 • Belemmeringen door pijn
 • Vermoeidheid
 • Slaapstoornissen
 • Problemen door slaapstoornissen
 • Vermogen om een aandeel te hebben in sociale rollen en activiteiten
 • Tevredenheid met sociale rollen en activiteiten
 • Lichamelijk functioneren

 

Eerder zijn door de Stichting Benchmark GGZ al normgegevens verzameld voor de item banken:

 • Angst
 • Depressie

 

De normgegevens zijn nog niet beschikbaar omdat de data nog worden geanalyseerd.