Ontwikkeling itembanken


De PROMIS itembanken zijn ontwikkeld op basis van een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve methodes, in de volgende stappen:

  • Selectie van items uit meer dan 7000 items van bestaande vragenlijsten op basis van literatuuronderzoek.
  • Statistische analyses van individuele items uit 11 bestaande grote data sets om de dimensionele structuur beter te onderbouwen en selectie van de meest informatieve items mogelijk te maken.
  • Consensus procedure voor de reductie van de item pool tot een representatieve set van items
  • Revisie (herschrijven) van items om leesbaarheid, interpretatie en vertaalbaarheid te verhogen.
  • Standaardisatie van items wat betreft formulering van vragen, antwoordcategorieën, terugvraagperiode.
  • Focus groepen om definities van domeinen te onderbouwen, en om onderwerpen te genereren voor de ontwikkeling van nieuwe items of itembanken.
  • Cognitieve interviews om de begrijpelijkheid van de items te testen.
  • Calibratie en validatie in 21113 mensen uit de algemene Amerikaanse bevolking en diverse patiëntenpopulaties. Deze gegevens zijn gebruikt voor de calibratie van de individuele items met behulp van Item Response Theorie (IRT) methoden, het bevestigen van de factor structuur per domein, het ontwikkelen van software om Computer Adaptief Testen (CAT) mogelijk te maken, het linken van PROMIS scores aan scores op bestaande (“legacy”) instrumenten (bv SF-36), en het creëren van profielscores voor diverse patiëntenpopulaties.

 

 

DeWalt, D.A., Rothrock, N., Yount S., Stone, A., on behalf of the PROMIS Cooperative Group. Evaluation of Item Candidates – The PROMIS Qualitative Item Review. Med Care 2007; 45: S12–S21.

 

Cella, D., Riley, W., Stone, A., Rothrock, N., Reeve, B., Yount, S., Amtmann, D., Bode, R., Buysse, D., Choi, S., Cook, K., DeVellis, R., DeWalt, D., Fries, J. F., Gershon, R., Hahn, E. A., Pilkonis, P., Revicki, D., Rose, M., Weinfurt, K., Hays, R., Lai, J–S, & on behalf of the PROMIS Cooperative Group. (2010). The Patient Reported Outcomes Measurement Information System (PROMIS) developed and tested its first wave of adult self–reported health outcome item banks: 2005–2008. Journal of Clinical Epidemiology, 63(11), 1179–94.