Conceptueel model


In onderstaand model zijn de belangrijkste uitkomsten (domeinen) weergegeven die met de PROMIS instrumenten gemeten kunnen worden. De uitkomsten zijn onderverdeeld in drie globale domeinen: lichamelijke, geestelijke, en sociale gezondheid.